Grensoverschrijdend gedrag

Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan:

  • psychisch grensoverschrijdend gedrag, waaronder emotioneel misbruik;
  • fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder mishandeling;
  • seksueel grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksuele opmerkingen en aanrakingen, vertoon van aanstootgevend materiaal en seksueel misbruik;
  • verwaarlozing en/of het onthouden van zorg;
  • discriminatie;
  • schending van rechten;
  • financiĆ«le en materiĆ«le uitbuiting.
    (Gedragscode Pastoraat, artikel 5.2.)

Gevallen waarin het hiermee bedoelde grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, dienen hoog te worden opgenomen en onmiddellijk te worden gemeld bij de kerkrechtelijk verantwoordelijke. Indien een pastoraal werkende onder verdenking staat van strafbare feiten betreffende mishandeling of seksueel misbruik, doet de kerkrechtelijk verantwoordelijke daarvan onverwijld aangifte bij de politie.
(Gedragscode Pastoraat, artikel 5.3.)