R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

In verband met de zomerperiode is het Meldpunt vanaf woensdag 18 juli tot en met woensdag 1 augustus 2018 beperkt bereikbaar en is het niet altijd mogelijk per direct te antwoorden. Voor spoedeisende zaken kunt u op donderdag 19 juli, maandag 23 juli, vrijdag 27 juli en maandag 30 juli a.s. tussen 9:00 uur en 11:00 uur telefonisch contact opnemen met vervangend Meldpuntfunctionaris mr. Monique Braspenning via 030 230 6900. U kunt ook een mail sturen naar contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl of een bericht achterlaten via het formulier op deze website.

 

Per 1 mei 2015 is het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking getreden binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Op deze website is hierover meer informatie te vinden. U leest hier:

  • wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan
  • hoe u grensoverschrijdend gedrag kunt melden

Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag wordt beheerd door mw. L. Sanders, meldpuntfunctionaris.

Het Meldpunt is op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen ingesteld.

Het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag moet worden gelezen in combinatie met de Gedragscode Pastoraat. Het Reglement werd vastgesteld om schendingen van deze Gedragscode binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken.

Met dit Reglement sluit de Rooms Katholieke Kerk in Nederland aan bij klachtregelingen die op allerlei terreinen binnen de Nederlandse samenleving gangbaar zijn.

Binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland geldt een antecedentenprotocol. Het vertrouwen in de integriteit van degenen die in kerkelijke functies werkzaam zijn, moet met alle mogelijke inzet worden bewaard. Daarom wordt voorafgaand aan een benoeming het functioneren van kandidaten in eerdere functies/stages van dezelfde aard zorgvuldig onderzocht.