Grensoverschrijdend gedrag

Onder ernstig en/of strafbaar grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan:

  • psychisch grensoverschrijdend gedrag, waaronder emotioneel misbruik;
  • fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder mishandeling;
  • seksueel grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksuele opmerkingen en aanrakingen, vertoon van aanstootgevend materiaal en seksueel misbruik;
  • verwaarlozing en/of het onthouden van zorg;
  • discriminatie;
  • schending van rechten;
  • financiële en materiële uitbuiting.
    (Gedragscode Pastoraat, artikel 5.2.)

Gevallen waarin het hiermee bedoelde grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, dienen hoog te worden opgenomen en onmiddellijk te worden gemeld bij de kerkrechtelijk verantwoordelijke. Bij een klacht van seksueel misbruik van een minderjarige tenminste met een schijn van waarheid, doet de kerkrechtelijk verantwoordelijke daarvan onverwijld aangifte bij het openbaar ministerie c.q. de politie.
(Gedragscode Pastoraat, artikel 5.3.)