Terug naar overzicht

Jaarverslag 2015

De Raad van Toezicht van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag heeft het Jaarverslag 2015 aangeboden aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de KNR.

Het verslag betreft de periode van 1 mei 2015 tot en met 31 december 2015. Het eerste jaar stond in het teken van de start en de inrichting van het meldpunt. Er werd een Meldpuntfunctionaris benoemd en voorts vond de benoeming plaats van de leden van de Klachtencommissie en van de Raad van Toezicht. Er werd een website gemaakt (www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl). Daarnaast werd middels een poster en informatiekaartjes het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag bekend gemaakt in de Nederlandse Kerkprovincie.