Terug naar overzicht

Jaarverslag 2016

De Raad van Toezicht van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag heeft het Jaarverslag 2016 aangeboden aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de KNR.

Het verslag betreft de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Dit jaar heeft de voorzitter van de Klachtencommissie diverse beslissingen genomen omtrent de vraag welke gedragingen kunnen worden gekwalificeerd als “grensoverschrijdend gedrag” in de zin van de Gedragscode Pastoraat.

Bij decreet van 14 juni 2016 hebben de Nederlandse diocesane bisschoppen bepaald dat de geldingsduur van de vigerende Gedragscode Pastoraat wordt verlengd tot 1 mei 2017. Ook de KNR verlengt de huidige gedragscode, dit in afwachting van de evaluatie van deze Gedragscode.