Terug naar overzicht

Jaarverslag 2017

De Raad van Toezicht van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag heeft het Jaarverslag 2017 aangeboden aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de KNR.

Het verslag betreft de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. Dit jaar heeft de voorzitter van de Klachtencommissie diverse beslissingen genomen omtrent de vraag welke gedragingen kunnen worden gekwalificeerd als “grensoverschrijdend gedrag” in de zin van de Gedragscode Pastoraat. Ook is in twee gevallen een oordeel gegeven over termijnoverschrijding.

Bij decreet van 16 mei 2017 hebben de Nederlandse diocesane bisschoppen bepaald dat de geldingsduur van de vigerende Gedragscode Pastoraat wordt verlengd tot 1 mei 2018. Ook de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) verlengde aldus de geldingsduur van de huidige gedragscode, dit in afwachting van de evaluatie van deze Gedragscode.