Regelingen van preventiebeleid in de Nederlandse Kerkprovincie

De Rooms-Katholieke Kerk streeft een zorgvuldige omgang na met alle mensen die aan de zorg van de kerkelijke medewerkers zijn toevertrouwd. In dit verband zijn er in de afgelopen jaren de nodige regelingen in het leven geroepen die integraal onderdeel uitmaken van het preventiebeleid van de Nederlandse bisdommen, ordes en congregaties. Sinds 2005 kent de … Lees verder Regelingen van preventiebeleid in de Nederlandse Kerkprovincie

Jaarverslag 2016

De Raad van Toezicht van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag heeft het Jaarverslag 2016 aangeboden aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de KNR. Het verslag betreft de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Dit jaar heeft de voorzitter van de Klachtencommissie diverse beslissingen genomen omtrent de vraag welke gedragingen kunnen worden gekwalificeerd … Lees verder Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

De Raad van Toezicht van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag heeft het Jaarverslag 2015 aangeboden aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de KNR. Het verslag betreft de periode van 1 mei 2015 tot en met 31 december 2015. Het eerste jaar stond in het teken van de start en de inrichting van het meldpunt. Er werd … Lees verder Jaarverslag 2015

Materialen RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Sinds 1 mei 2015 kunnen meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de Rooms Katholieke Kerk in Nederland worden gedaan bij het nieuwe RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Om mensen hierop attent te maken zijn een affiche en verwijskaartjes gemaakt. Het affiche en de verwijskaartjes worden via de bisdommen verzonden aan parochies en daarnaast verspreid binnen de Konferentie … Lees verder Materialen RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag